Tag Archives: Warszawa

List wz. działaniami Policji podczas strajku przedsiębiorców 16 maja

Amnesty International wystąpiła do KG Policji m.in. w związku z użyciem gazu łzawiącego podczas sobotniej demonstracji przedsiębiorców w Warszawie. Przypominamy, że gaz ma niekontrolowany efekt i może dosięgnąć także przypadkowych osób oraz pokojowych demonstrantów.” – tymi słowami można podsumować artykuł na stronie głównej AI. Potępia on stosowanie gazu łzawiącego w celu tłumienia mieszanego (czyli nie tylko agresywnego, ale i pokojowego) protestu. Przestrzega, że stosowanie takich środków musi mieć poważne uzasadnienie oraz być obarczone odpowiednimi procedurami.

S.G.

Możliwość komentowania List wz. działaniami Policji podczas strajku przedsiębiorców 16 maja została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Porozumienie miedzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Europejska Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków.

Porozumienie zostało podpisane 12 stycznia 2017 roku w Warszawie i dotyczy zmiany treści art. 6 wyżej wymienionej umowy. Według porozumienia art.6 stanowi, że w okresie przejściowym, rozpoczynającym się w dniu przystąpienia i upływającym w dniu 31 grudnia 2019 roku, mają zastosowanie następujące środki przejściowe: Agencja wykorzystuję kwotę stanowiącą 45% całkowitego wkładu Polski w obowiązkowe działania agencji do końca okresu przejściowego. Wkład ten przeznaczony będzie na dostosowanie polskiego przemysłu, operatorów, środowiska naturalnego i innych podmiotów do wymogów agencji. Agencja dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać zgodnie z zasadami i procedurami agencji mającymi zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, różnicę między idealnym zwrotem z polskiego wkładu na obowiązkowe działania agencji, a kwota( o której mowa w ust. 1) w celu zawierania kontraktów w obszarze obowiązujących działań Agencji.

Wraz z końcem okresu przejściowego zostanie przerwana ciągłość sporządzanych dla Polski statystyk dotyczących zwrotu z działań obowiązkowych.

I. R

Możliwość komentowania Porozumienie miedzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Europejska Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Szczyt NATO w Warszawie !

W tegoroczne lato 8 i 9 lipca, gród nad Wisłą stanie się międzynarodową stolicą, goszczącą rządzących ok. 65 krajów oraz przedstawicieli organizacji partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej.

 

Continue reading

Możliwość komentowania Szczyt NATO w Warszawie ! została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Demonstracja Komitetu Obrony Demokracji

W dzisiejsze południe odbyła się demonstracja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pod hasłem „Obywatele dla demokracji”. Manifestacja miała polegać na przeprowadzeniu marszu zorganizowanego przez Komitet Obrony Demokracji. Akcja wykluczała charakter polityczny. Natomiast miała bronić demokracji oraz wyrażać, co się ostatnio dzieje z instytucjami demokratycznymi państwa polskiego.

Inaugurację demonstracji wszczął lider Komitetu Obrony Demokracji oraz wielu zaproszonych polityków. Byli to między innymi: Władysław Kosiniak – Kamysz, Sławomir Neumann, Ryszard Petru.

Manifestujący o godzinie 13.00 wyruszyli sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego i przeszli przez: Aleję Szucha, Plac na Rozdrożu, Aleję Ujazdowską. W trakcie przemarszu na Wiejskiej wystąpił Mateusz Kijowski oraz działacz dawnej opozycji komunistycznej Henryk Wujec. Koniec demonstracji miał znajdować się przez Pałacem Prezydenckim.

Mówi się także o podobnych demonstracjach, które w dniu dzisiejszym miały się odbyć w: Lubinie, Wrocławiu, Bielsko – Białej, Poznaniu oraz Szczecinie. Natomiast w niedziele w Gdańsku.

I.R

Możliwość komentowania Demonstracja Komitetu Obrony Demokracji została wyłączona

Filed under Prawa człowieka