Tag Archives: ONZ

USA łamią prawo międzynarodowe

Władze USA nie dopuszczają Zarifa, czyli szefa irańskiej dyplomacji do siedziby ONZ w Nowym Jorku. Szef irańskiej dyplomacji chciał wystąpić na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ i wyrazić oficjalny protest w sprawie zabójstwa irańskiego generała Ghasema Solejmaniego przez Stany Zjednoczone. Akt ten Iran uważa za naruszenie suwerenności Iraku i nazywa go zamachem terrorystycznym. Sam incydent miał być tematem obradowania Rady Bezpieczeństwa. Zatrzymanie irańskiego ministra polegało na zablokowaniu jego wniosku wizowego o który występował kilka tygodni wcześniej zgodnie z procedurą. Na dodatek władze USA już wcześniej ograniczały swobodę ruchów irańskiego szefa dyplomacji tak, aby nie miał kontaktu z amerykańskimi mediami i think-thankami, np. w lipcu 2019 roku Zafirowi zezwolono na poruszanie się tylko w granicach kilku kwartałów dzielnic Manhattanu i Quenns. Były asystent Sekretarza Generalnego ONZ, prof. Columbia University Law School Larry Johnson, skrytykował działania administracji Donalda Trumpa, a amerykański portal Foreign Policy uznał te działania za łamanie prawa międzynarodowego, a konkretnie umowy z 1947 roku, która gwarantuje dostęp do siedziby głównej ONZ wszystkim państwom.

R.N.   D.P.   K.K.

Możliwość komentowania USA łamią prawo międzynarodowe została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Ukraina skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozew przeciwko Moskwie

Pozew przeciwko Moskwie złożony przez Ukrainę do ETPCz dotyczy naruszenia przez Rosję praw Ukraińców, którzy są więźniami politycznymi w Rosji. W rosyjskich aresztach i więzieniach znajduje się 71 obywateli Ukrainy, skazanych za terroryzm i szpiegostwo.

Władze Ukrainy powiadamiają o systemowym naruszaniu przez Federację Rosyjską szeregu artykułów konwencji o obronie praw człowieka i podstawowych swobód.

Główny opis naruszenia praw ukraińskich więźniów politycznych liczy 130 stron, a 3 tys. stron zajmują przypisy. Przepomniano że władze w Kijowie mają zamiar wystąpić do ETPCz z kolejnym pozwem przeciwko Rosji w związku z nielegalną masową wysyłką obywateli Ukrainy i innych państw z anektowanego Krymu.

W skierowanym do Rosji apelu Komitet ONZ przeciwko Torturom (CAT) wzywał do zaprzestania stosowania tortur wobec przeciwników politycznych w celu uzyskania zeznań,  wobec uwięzionego Sencowa, który prowadzi strajk głodowy.

 

Grupa 6

Możliwość komentowania Ukraina skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozew przeciwko Moskwie została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

ONZ krytykuje działania IAAF. Pomysł dotyczący rozróżniania płci narusza prawa człowieka.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) zapowiedziało wprowadzenie klasyfikacji zawodników według płci na podstawie ich poziomu testorenu. Kobiety mogą mieć we krwi maksymalnie 5 nanomoli na litr krwi w organizmie. Zawodniczki, które przekraczały górną granicę kryterium, miały do 26 marca obniżyć poziom nanomoli we krwi pod groźbą zawieszenia lub przesunięcia do rywalizacji z mężczyznami.

Przeciwko pomysłowi IAAF jest między innymi biegaczka Caster Semenya, która wniosła sprawę przeciwko Stowarzyszeniu do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Wyrok miał zostać ogłoszony 26 marca, ale Trybunał postanowił przesunąć wydanie werdyktu o miesiąc.

W tej sprawie przeciwko regulacji IAAF opowiedziała się również Rada Praw Człowieka ONZ. „Zmuszanie lub nakłanianie kobiet i dziewcząt do niepotrzebnych, upokarzających i bolesnych czynności medycznych, aby mogły one startować w zawodach kobiet, narusza prawa człowieka do niezależności i autonomii ciała” – napisano w komunikacie.

Możliwość komentowania ONZ krytykuje działania IAAF. Pomysł dotyczący rozróżniania płci narusza prawa człowieka. została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dnia 27.01 obchodziliśmy dzień pamięci o Holokauście. Święto uchwalono 2.11.2005 r. decyzją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych .  Zadaniem dnia pamięci jest uczczenie ofiar największej zbrodni międzynarodowej XXw. dokonanej przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej  – ludobójstwa milionów Żydów, Polaków, Romów …

W rezolucji ZO nr 60/7 z 2005 r. akcentuje  się, że w wyniku Holokaustu zginęło 30% ludności żydowskiej i niezliczone ilości osób pochodzących z różnorakich mniejszości. Ustanowienie specjalnego dnia ma na celu zachowanie pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach, do tworzenia programów edukacyjnych i zachowania w odpowiednim stanie m.in. obozów koncentracyjnych. Holokaust został oficjalnie uznany jako wydarzenie historyczne.

W dniu 27.01.1945r. wyzwolony  przez Armię Czerwoną został obóz  Auschwitz-Birkenau, co stanowiło podstawę do wyznaczenia daty święta.

A.W.

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Ustawa o zgromadzeniach ogranicza wolności obywatelskie

Sejm przyjął dziś nowelizację prawa o zgromadzeniach, która przewiduje otrzymanie zgody na okres trzech lat, obejmującej cykliczne zgromadzenia w tym samym miejscu i  brak możliwości zorganizowania manifestacji przez grupę reprezentującą inne interesy.
Według Draginiji Nadażin, Dyrektorki Stowarzyszenia Amnesty International organy władzy odbierają obywatelom prawo do organizowania zgromadzeń. Portal Amnesty International podaje, że zmiany prawa o  zgromadzeniach są sprzeczne ze standardami międzynarodowymi wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz z zasadami wypracowanymi w zakresie ONZ i OBWE.
Tworzy się hierarchia zgromadzeń, dzieląc je na ważne i ważniejsze, co dyskryminuje organizacje, które nie reprezentują władzy publicznej. Tym samym przestaje być ważnym kolejność zgłaszania zgromadzeń lecz to, kto jest organizatorem. Projekt przyznając pierwszeństwo wybranym zgromadzeniom, uniemożliwi przeprowadzenie innych zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. Nowelizacja ta uderzy w kontrdemonstrantów i innych obywateli, którzy chcą organizować demonstracje w ważnych dla nich sprawach.

A.M.

Możliwość komentowania Ustawa o zgromadzeniach ogranicza wolności obywatelskie została wyłączona

Filed under Prawo krajowe, Prawo międzynarodowe

Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski na 31 sesji Rady Praw Człowieka ONZ

Minister SZ Witold Waszczykowski 2 marca 2016 roku wziął udział w 31. Sesji Rady Praw Człowieka ONZ. W Genewie szef polskiej dyplomacji wygłosił przemówienie podczas Segmentu Wysokiego Szczebla.
Szef polskiej dyplomacji zaczął od przypomnienia, że Rada Praw Człowieka odgrywa istotną rolę w systemie Narodów Zjednoczonych, gdyż jest organem zajmującym się wyłącznie promowaniem i ochroną praw człowieka. Minister Waszczykowski zaznaczył, że Rada w ciągu 10 lat swojego działania w znaczny sposób przyczyniła się do ochrony praw człowieka.
Wolność wyznania i przekonań jest jednym z podstawowych praw człowieka i musi być przestrzegana na całym świecie – powiedział minister Waszczykowski. Podczas wystąpienia zwrócił ponadto uwagę na trudną sytuację na Ukrainie. Poruszył temat terytorialnej suwerenności państw i przestrzegania prawa międzynarodowego- Ostatnio byliśmy świadkami, (..), jasnych naruszeń prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej suwerennych krajów. To wpłynęło dotkliwie na prawa człowieka całych społeczności, takich jak Tatarzy z Krymu nielegalnie zaanektowanego przez Federację Rosyjską, albo ludność ze wschodniej Ukrainy, która cierpi naruszenia praw człowieka w wyniku wciąż trwającego konfliktu zbrojnego– powiedział.
Minister Waszczykowski podkreślił, że prawo międzynarodowe musi pozostać filarem stosunków międzynarodowych, a „użycie siły i nielegalne jednostronne działania muszą zostać potępione przez społeczność międzynarodową”. Dodał też, że „Polska potępia łamanie praw człowieka przez tzw. Państwo Islamskie”.
Szef polskiej dyplomacji zakończył swoje wystąpienie mówiąc, że podczas tegorocznej sesji Rady Praw Człowieka Polska zaprezentuje projekt uchwały w sprawie roli dobrych rządów w promocji i ochronie praw człowieka.
W Genewie minister Witold Waszczykowski rozmawiał także z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al Husseinem. Dyskusja poświęcona była sytuacji na Ukrainie i ochronie mniejszości religijnych i narodowych. Minister zapewnił także Wysokiego Komisarza o pełnym poparciu Polski dla jego działań.
Podczas swojej wizyty minister Waszczykowski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Mongolii Lundegem Purevsurenem oraz szefową kolumbijskiej dyplomacji Maríą Ángelą Holguín Cuéllar. Ministrowie rozmawiali m.in. o poparciu polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.

Opracowali: P.B., I.W., V.K.
Na podstawie komunikatu Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Możliwość komentowania Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski na 31 sesji Rady Praw Człowieka ONZ została wyłączona

Filed under Prawa człowieka