Tag Archives: Polska

Amnesty International o prawie stanowionym przez Polskę w czasie pandemii

Rozporządzenia do walki z epidemią koronawirusa w Polsce służą do łamania praw człowieka – wynika z zaprezentowanego 17.04.2020 r. raportu Amnesty International. Zdaniem tej organizacji, oprócz Polski taka sama sytuacja jest jeszcze na Węgrzech i w Turcji.
W dokumencie pada stwierdzenie o wykorzystywaniu pandemii przez Polski rząd do własnych celów politycznych. Zmiany głównie polegają na zmianie przepisów, dotyczących sądów i prokuratorów.

S.G.

Możliwość komentowania Amnesty International o prawie stanowionym przez Polskę w czasie pandemii została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

ETPC o dostępie do aborcji w Polsce

Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu zabronionego, ETPC uznał za łamiący konwencję zakazu tortur i upokarzającego traktowania. Zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych Polska zapłaciła odszkodowania, została również zobowiązana do przedstawienia nowych rozwiązań systemowych w latach 2017, 2018, 2019, w kwestiach aborcji  aby skargi się nie powtarzały.

W marcu tego roku (2020 r.) Komitet Ministrów Rady Europy sprawdzi realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji.

A.G.

Możliwość komentowania ETPC o dostępie do aborcji w Polsce została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Wyrok TSUE ws. polskiej Izby Dyscyplinarnej SN i KRS

19 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił długo wyczekiwany wyrok ws. statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE miał zbadać, czy decyzje KRS, w tym sędziowskie nominacje, są zgodne z prawem do niezależnego sądu określonym w Traktacie o UE i w Karcie Praw Podstawowych. Trybunał orzekł, że „sprzeczne z przepisami art. 47 Karty Praw Podstawowych są przepisy krajowe, w których obiektywne okoliczności budzą wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sądu”. Oczywiście chodzi tutaj o okoliczności, w jakich został utworzony dany organ wraz z członkami. Następnie, to „Sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, czy też tego rodzaju spory powinny być rozpatrywane przez inny sąd, odpowiadający temu wymogowi niezależności”. Puentując, to Sąd Najwyższy ocenia, czy w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego występują takie obawy. Pozostaje nam tylko czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy.

D. P.     R. F.     K. K.

Możliwość komentowania Wyrok TSUE ws. polskiej Izby Dyscyplinarnej SN i KRS została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej

Szesnaście państw UE publicznie ogłosiło unijnym instytucjom, iż wstąpiły do konsolidacji w sprawie powołania Prokuratury Europejskiej, która ma dopilnować ścigania wykroczeń na stratę interesów finansowych UE. Analogicznie z wcześniejszymi deklaracjami Polska nie uczestniczyła w projekcie. Jak oznajmiła Rada UE, pod rezolucją w sprawie powstania Prokuratury Europejskiej złożyły podpis: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Reszta państw będzie mogła dołączyć do tego grona w każdej chwili. Powołanie Prokuratury Europejskiej dla grupy krajów nasuwa nadal przyjęcie rozporządzenia, na które zgodą może wyrazić tylko Parlament Europejski. Powołanie Prokuratury Europejskiej zapisano w Traktacie z Lizbony z 2009 roku. Plan rozporządzenia w tej sprawie Komisja Europejska pokazała w 2013 roku. Pomimo tego rządy państw unijnych nie były w stanie dogadać się co do tej kwestii, stąd też w marcu na szczycie w Brukseli liderzy państw UE dali pozwolenie do zawiązywania tzw. wzmocnionej współpracy w tej sprawie przez grupę krajów. Niezmiennie z traktatem UE nadmienienie tzw. umocnionego współuczestnictwa potrzebnych w udziale tego jest minimum 10 państw członkowskich. Polska nie była przechylna za powołaniem Prokuratury Europejskiej w konfiguracji składanej w projekcie unijnego rozporządzenia. Sprzeciw polskiego rządu obejmował również postulowanych uprawnień Prokuratury Europejskiej związanej ze zwalczaniem transgranicznych absurdów związanych z VAT. W grudniu ubiegłego roku podczas spotkania ministrów państw Unii Europejskiej polski wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak stwierdził, iż Polska nie neguje samego pomysły powołania Prokuratury Europejskiej i jej zamiarów, jakim jest umacnianie transgranicznego współdziałania w sprawach złamania prawa na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

K.O III SM

Możliwość komentowania UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Przekształcenie Unii Europejskiej w Europę narodów

W wywiadzie dla BBC Marine Le Pen przekonywała, by zamiast czekać na upadek UE, przekształcić ją w „Europę narodów”.

Zamiast czekać na chaotyczny upadek UE, sugeruję, żebyśmy zorganizowali jej przekształcenie w Europę narodów, szanując wybory Europejczyków. Czy zauważyła Pani, że wszystkie referenda dotyczące Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 15 lat były przegrane – powiedziała Le Pen.

Zwróciła uwagę na postawę Polski w kontekście kryzysu unijnego – Czy zauważyła Pani, że Polska mówi teraz „nie, nie chcę wejść do strefy euro”, podczas gdy kilka lat temu błagali o to, żeby (do niej) dołączyć? To koniec. Unia Europejska świeci światłem martwej gwiazdy.

Według Le Pen – Ukraina jest częścią rosyjskiej strefy wpływów; to jest fakt – tak samo jak Kanada jest częścią amerykańskiej strefy wpływów.

Odnośnie kryzysu na Ukrainie Marine Le Pen powiedziała – To był konflikt terytorialny z Ukrainą, takie rzeczy się zdarzają. Teraz należy to rozwiązać dyplomatycznie i myślę, że francuski głos ma znaczenie, tak długo jak Francja jest Francją, a nie tylko regionem Unii Europejskiej. Jeśli jednak próbuje Pani powiedzieć, że Rosja jest militarnym zagrożeniem dla europejskich państw, myślę, że jest Pani w błędzie ze swoją analizą.

M. H.

Możliwość komentowania Przekształcenie Unii Europejskiej w Europę narodów została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Nowy polski sędzia w Unii Europejskiej

Dnia 25 stycznia 2017 r. sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Sebastiana Pawelca na nowego sędziego Sądu Unii Europejskiej, części unijnego systemu sądownictwa, na czele którego stoi TSUE. Kandydat jest adwokatem i pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Następnym krokiem jest przedstawienie kandydatury przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Radzie UE, do której należy ostateczna decyzja. Wskazanie polskiego kandydata do Sądu UE jest następstwem reformy unijnego sądownictwa, która ma w założeniu podwojenie liczby sędziów tej jednostki od 2016 r., w wyniku czego Polska otrzymała prawo do nominowania dwóch dodatkowych osób. Pierwszą osobą była dr hab. Krystyna Kowalik – Bańczyk,

M.P.

Możliwość komentowania Nowy polski sędzia w Unii Europejskiej została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej