Tag Archives: Wielka Brytania

Sprawa Cieśniny Korfu

Wydarzenie odbywało się w 1946 roku w cieśninie Korfu między dwóma stronami, Wielką Brytanią i Albanią. Ta sprzeczka między dwoma krajami, podzielała się na trzy fazy.

Pierwsza faza, to kiedy w maju 1946 roku angielskie statki przepływały po cieśninie Korfu, były ostrzelane z albańskich wojskowych baterii, na ten wypadek Albania odpowiedziała, że angielskie statki wkroczyły na albańskie wody.

Drugi incydent, w październiku 1946 roku był nakaz angielskim statkom przepłynąć po cieśninie Korfu, wykorzystując prawo pokojowego przejścia i jeśli albańskie wojskowe baterie znów otworzą ogień, to też odkrywać ogień w odpowiedzi. Lecz wkrótce statki utrafiły na nieoczekiwane miny i otrzymały dużą stratę. Albania prosto patrzyła i obserwowała za tym incydentem, a potem z białym sztandarem nadpłynęły bliżej dowiedzieć się w celu którą tu czynią statki Wielkiej Brytanii.

Trzeci  wypadek, w listopadzie 1946 roku były znów odprawione statki w celu ustalenia świadczeń o minach. Ta operacja, która odbywała się na terytorialnych wodach Albanii, nie była uzgodniona z jej władzą. I w końcu końców było rzeczywiście ustalono, że na terytorialnych wodach Albanii rozmieszczały się minowe pole. Na co Albania reagowała na to, że oni tu nie do czego i oskarżyła we wszystkim Grecję.

Wielka Brytania wszczęła sprawę przeciw Ludowej Republice Albania w Międzynarodowym sądzie ONZ. W 1949 roku MTS wydał nakaz według którego Albania musi była wypłacić Wielkiej Brytanii 844 000 funtów szterlingów za znaczne straty. Ale także Wielką Brytanię można oskarżyć w tym, że ona zagroziła na terytorialne wody Albanii, czyli na suwerenność tego kraju.

V.R

Możliwość komentowania Sprawa Cieśniny Korfu została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Nowa brytyjsko-francuska umowa graniczna

Podczas dwustronnych konsultacji pomiędzy rządami Wielkiej Brytani i Francji doszło do podpisania traktatu dotyczącego granicy na kanale La Manche.

W trakcie rozmów, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May uzgodnili, że większość dotychczasowych podstawowych zapisów wcześniejszego traktatu ustanawiającego zasady przekraczania francusko-brytyjskiej granicy w Calais, który został podpisany w miejscowości Le Touquet w 2003 roku, pozostanie w niezmienionym stanie. Dotychczasowe kontrole graniczne wciąż będą przeprowadzane w Calais, gdzie już od lat gromadzą się osoby, głównie pochodzące z terenów Afryki i Bliskiego Wschodu, które próbują nielegalnie dostać na teren Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku francuskie służby zlikwidowały znajdujące się w pobliżu Calais wielkie obozowisko. Natomiast strona Brytyjska przekazała na ten cel ponad 100 mln funtów. Pieniądze te wykorzystano do budowy m.in. betonowego muru na kilometrowej drodze dojazdowej do portu. To na tej drodze dochodziło do częstych wypadków, w trakcie których migranci próbowali włamywać się do jadących w kierunku Wielkiej Brytanii ciężarówek. Statystyki pokazują jednak, że dzięki tym posunięciom spadła liczba prób nielegalnego przedarcia się przez granicę z ponad 80 tys. w 2015 r. do około 30 tys. w 2017 r.

W ramach nowego traktatu dotyczącego Calais, Wielka Brytania przeznaczy kolejne 44,5 mln funtów na budowę granicznej infrastruktury, w tym: kolejnych ogrodzeń, monitoringu oraz urządzeń na podczerwień, a także transport nielegalnych migrantów oraz uchodźców do innych miast w głębi Francji.

Brytyjczycy zobowiązali się również do usprawnienia swoich procedur azylowych w taki sposób, aby osoby mające szansę na uzyskanie statusu uchodźcy mogły szybciej trafić do Wielkiej Brytanii i nie musiały koczować we Francji. Przyspieszone procedury mają dotyczyć głównie osób małoletnich. Te procedury, które dotyczą osób dorosłych będą skrócone z sześciu miesięcy do zaledwie jednego miesiąca, zaś w przypadku osób nieletnich do 25 dni.

W trakcie spotkania ustalono również wzmocnienie współpracy w celu przeciwdziałaniu terroryzmowi, a także zwiększenie środków do walki z nim. Wielka Brytania przekaże również przynajmniej 50 mln funtów na rozwój szczególnie ważnego dla Francji regionu Afryki Subsaharyjskiej, z którego pochodzi wielu migrantów. Inwestycje te miałyby poprawić sytuację w ojczystych państwach migrantów tak, aby zwalczyć przyczyny ich migracji do Europy.

SK, PB

Możliwość komentowania Nowa brytyjsko-francuska umowa graniczna została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Wybory w UK już 8 czerwca ?

Theresa May niespodziewanie zapowiedziała przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce miesiąc po formalnym rozpoczęciu brexitu. Premier jeszcze jakiś czas temu zapewniała ze takie wyjście nie wchodzi w grę. Wybory miały się odbyć dopiero w 2020 roku. Skąd ten pośpiech ? Przypuszczalnie May chce tylko skonsolidować władzę partii rządzącej, której przewaga nad opozycją wynosiła niedawno 20 punktów procentowych.

A.W.

Możliwość komentowania Wybory w UK już 8 czerwca ? została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Wielka Brytania przyjmuje imigrantów z Unii do połowy tego miesiąca

Teresa May, premier Wielkiej Brytanii zamierza wyprowadzić kraj z Unii Europejskiej, cała procedura wyjścia opisana jest w artykule 50. Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje, że „każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii”  Data rozpoczęcia  procedur wyznaczona jest na 15 marca. Władze Unii Europejskiej chciały, aby datą graniczną był moment rzeczywistego wyjścia Londynu ze Wspólnoty, w 2019 roku.  Brytyjski rząd obawia się jednak zwiększenia  napływu ludzi, którzy chcieliby zdążyć przed upływem tego terminu. 

A.M.

Możliwość komentowania Wielka Brytania przyjmuje imigrantów z Unii do połowy tego miesiąca została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Porozumienie nuklearne

W lipcu 2015 roku, USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Wielka Brytania i Francja doszły do porozumienia z Iranem. Głównym celem mocarstw było wpłynięcie na ograniczenie programu nuklearnego prowadzonego przez Iran. Według założeń Iran ma rezygnować z dążenia do uzyskania broni jądrowej, kraje które naniosły sankcje będą je stopniowo znosić. Izba Reprezentantów USA przedstawiła projekt przedłużenia sankcji dla Iranu na 10 lat. Najwyższy przywódca polityczny Iranu Ali Chamenei już zapowiedział, że jego państwo zareaguje na przedłużenie sankcji. Podkreślił również, że to porozumienie nie może wywierać presji na jego naród.

A.M.

Możliwość komentowania Porozumienie nuklearne została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Czy obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą być spokojni?

„Daily Telegraph” opublikował, że wg raportu Home Office istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy obywatel UE mieszkający na Wyspach będzie mógł zostać po Brexicie. Znaczna część obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii ma otrzymać prawo rezydencji, a pozostała grupa miałaby zostać objęta „amnestią”. Najnowsze statystyki pokazują, że w Wielkiej Brytanii obecnie mieszka ok.916 tys. Polaków. Analiza raportu Home Office przedstawia, że przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE – który przewiduje się na 2019 r. – znacznej większości obywateli UE mieszkających na Wyspach będzie przysługiwać tzw. prawo rezydencji, co uniemożliwi prawną możliwość deportowania ich.

Pozostała grupa – która stanowi ok. 600 tys. osób z ponad 3,6 miliona migrantów z krajów Unii Europejskiej – wg tej sytuacji miałaby otrzymać „amnestię”, która dawałaby możliwość pozostania na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Jak podkreśla Dziennik, plan ten jest jednak na wczesnym etapie przygotowań i nie został przyjęty dotychczas przez rząd. Rozwiązanie to może jednak wywołać wśród zwolenników Brexitu znaczne kontrowersje.

„Daily Telegraph” piszę, że główną obawą jest fakt, iż przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE na Wyspy mogą napłynąć kolejne grupy migrantów, których ewentualna „amnestia” objęłaby. Jak podkreślił Liam Fox, minister ds. handlu międzynarodowego podczas konferencji programowej Partii Konserwatywnej, że sprawa migrantów z krajów Unii Europejskiej jest „jedną z głównych kart” Zjednoczonego Królestwa w negocjacjach dotyczących Brexitu.

P.S.

 

Możliwość komentowania Czy obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą być spokojni? została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej