Tag Archives: Unia Europejska

ETPC o dostępie do aborcji w Polsce

Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu zabronionego, ETPC uznał za łamiący konwencję zakazu tortur i upokarzającego traktowania. Zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych Polska zapłaciła odszkodowania, została również zobowiązana do przedstawienia nowych rozwiązań systemowych w latach 2017, 2018, 2019, w kwestiach aborcji  aby skargi się nie powtarzały.

W marcu tego roku (2020 r.) Komitet Ministrów Rady Europy sprawdzi realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji.

A.G.

Możliwość komentowania ETPC o dostępie do aborcji w Polsce została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Turcja nie widzi podstaw do kontynuowania porozumienia z Unią Europejską w sprawie migrantów

Turecki minister ds. UE Omer Celik stwierdził, że UE nie przestrzega wszystkich elementów porozumienia z 2016 roku dotyczącego powstrzymania fali migrantów przemieszczających się z Turcji do krajów europejskich w zamian za 3 mld euro pomocy oraz inne wsparcie. Porozumieniem UE-Turcja stanowi, że od początku kwietnia 2017 roku uchodźcy, którzy przybyli nielegalnie do Grecji, są przewożeni z tego kraju do Turcji. Porozumienie to znacznie ograniczyło napływ imigrantów.

Jednak zdaniem ministra, pomoc finansowa „nie działa dobrze”, a sam proces akcesji Turcji do UE nie osiąga oczekiwanych wyników, ponadto nie ma postępu w kwestii pogłębienia unii celnej między UE a Turcją – stwierdził turecki minister . „Z technicznego punktu widzenia Turcja nie ma powodu, aby utrzymywać to porozumienie” z UE w sprawie migrantów – oświadczył.

Na początku roku prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że zajścia, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy w Turcji nie przyczyniają się do postępu w trwających od dawna negocjacjach w sprawie członkostwa tego kraju w UE. Zaznaczył, że rozmowy powinny skupić się na czymś innym, wspomniał również o możliwości partnerstwa, ale nie pełnym członkostwie.

Relacje między UE a Turcją są napięte od czasu udaremnionej próby puczu w Turcji z lipca 2016 roku. Państwa europejskie skrytykowały masowe aresztowania i czystki w aparacie państwowym, które miały miejsce po nieudanym puczu. Po tych wydarzeniach UE niejako wstrzymała negocjacje w sprawie przystąpienia Turcji do UE z powodu obaw dotyczących praworządności, a zaplanowane rozmowy na temat pogłębienia unii celnej nawet się nie rozpoczęły.

SK, PB

Możliwość komentowania Turcja nie widzi podstaw do kontynuowania porozumienia z Unią Europejską w sprawie migrantów została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Prawo do zasiłku

Rodzic, który sam nie jest obywatelem Unii Europejskiej, ale którego dziecko posiada unijne obywatelstwo, może uzyskać pochodne prawo pobytu w Unii. Taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok dotyczy sprawy Wenezuelki, która przyjechała do Holandii na podstawie wizy turystycznej i tu poznała swojego holenderskiego partnera. Parze urodziło się dziecko, które otrzymało obywatelstwo holenderskie. Wenezuelka sama sprawuje opiekę nad synem. Ojciec nie dokłada się do utrzymania dziecka. Matka starała się o zasiłek rodzinny, jej wniosek został odrzucony, ponieważ nie posiadała prawa do pobytu w Unii Europejskiej. Po wyroku może ubiegać się o pomoc społeczną dla dziecka.

A.M.

Możliwość komentowania Prawo do zasiłku została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej

Szesnaście państw UE publicznie ogłosiło unijnym instytucjom, iż wstąpiły do konsolidacji w sprawie powołania Prokuratury Europejskiej, która ma dopilnować ścigania wykroczeń na stratę interesów finansowych UE. Analogicznie z wcześniejszymi deklaracjami Polska nie uczestniczyła w projekcie. Jak oznajmiła Rada UE, pod rezolucją w sprawie powstania Prokuratury Europejskiej złożyły podpis: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Reszta państw będzie mogła dołączyć do tego grona w każdej chwili. Powołanie Prokuratury Europejskiej dla grupy krajów nasuwa nadal przyjęcie rozporządzenia, na które zgodą może wyrazić tylko Parlament Europejski. Powołanie Prokuratury Europejskiej zapisano w Traktacie z Lizbony z 2009 roku. Plan rozporządzenia w tej sprawie Komisja Europejska pokazała w 2013 roku. Pomimo tego rządy państw unijnych nie były w stanie dogadać się co do tej kwestii, stąd też w marcu na szczycie w Brukseli liderzy państw UE dali pozwolenie do zawiązywania tzw. wzmocnionej współpracy w tej sprawie przez grupę krajów. Niezmiennie z traktatem UE nadmienienie tzw. umocnionego współuczestnictwa potrzebnych w udziale tego jest minimum 10 państw członkowskich. Polska nie była przechylna za powołaniem Prokuratury Europejskiej w konfiguracji składanej w projekcie unijnego rozporządzenia. Sprzeciw polskiego rządu obejmował również postulowanych uprawnień Prokuratury Europejskiej związanej ze zwalczaniem transgranicznych absurdów związanych z VAT. W grudniu ubiegłego roku podczas spotkania ministrów państw Unii Europejskiej polski wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak stwierdził, iż Polska nie neguje samego pomysły powołania Prokuratury Europejskiej i jej zamiarów, jakim jest umacnianie transgranicznego współdziałania w sprawach złamania prawa na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

K.O III SM

Możliwość komentowania UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Relokacja uchodźców

J. Kaczyński o relokacji uchodźców :”Nie możemy w to wchodzić”. Prezes Pis decydowanie sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów. Jego zdaniem prowadzić to może do katastrof społecznych. Stwierdził, iż musimy bronić swoich racji przed TSUE, a także bronić się metodami politycznymi. Zdaniem prezesa PiS przyjęcie do Polski dużej grupy uchodźców z obcymi im kulturowo regionów prowadziłoby do katastrof społecznych. Kaczyński zwrócił uwagę, że Finlandia przyjęła 100 imigrantów a obecnie ma ich 18 tys. KE zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie praw UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. KE Przypomniała, że te trzy kraje nieulokowały dotychczas ani jednej osoby.

W. W.

Możliwość komentowania Relokacja uchodźców została wyłączona

Filed under Unia Europejska

Wybory w UK już 8 czerwca ?

Theresa May niespodziewanie zapowiedziała przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce miesiąc po formalnym rozpoczęciu brexitu. Premier jeszcze jakiś czas temu zapewniała ze takie wyjście nie wchodzi w grę. Wybory miały się odbyć dopiero w 2020 roku. Skąd ten pośpiech ? Przypuszczalnie May chce tylko skonsolidować władzę partii rządzącej, której przewaga nad opozycją wynosiła niedawno 20 punktów procentowych.

A.W.

Możliwość komentowania Wybory w UK już 8 czerwca ? została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska