Tag Archives: Trybunał Konstytucyjny

Węgierski trybunał orzeka ws. szczepień.

Węgierski Trybunał Konstytucyjny dopuścił czasowe odbieranie dzieci rodzicom : »W przypadku nieuzasadnionej odmowy poddawania dziecka obowiązkowemu szczepieniu można ograniczyć prawa rodziców dotyczące wychowania”, a „w razie rezygnacji przez rodziców współpracy z władzami, co stwarza poważne zagrożenie dla dziecka, za konstytucyjne można uznać odebranie dziecka rodzinie” – uznał Trybunał.

Wyrok zapadł w związku ze skargą na wcześniejsze orzeczenie sądów i sądu najwyższego – nakazały one czasowe odebranie urodzonego w 2015 r. dziecka rodzicom, którzy sprzeciwili się jego czepieniu .Trybunał zaznaczył, że na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia dziecku ochrony i opieki niezbędnej do odpowiedniego rozwoju cielesnego, duchowego i moralnego.

Grupa 6.

Możliwość komentowania Węgierski trybunał orzeka ws. szczepień. została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Platforma Obywatelska komentuje działania Ziobry w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Zbigniew Ziobro zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybór trzech sędziów z 2010 r. Byli to Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, oraz Merk Zubik. Według Ziobry orzeczenia z udziałem tych sędziów można uznać za wadliwe. Niekonstytucyjne było to, że była tylko jedna uchwała sejmu, która wymieniała wszystkich trzech sędziów oraz odbyło się jedno głosowanie, a nie trzy oddzielne. W piątek odnieśli się do tego wydarzenia dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej, Borys Budka oraz Krzysztof Brejza. Według Borysa Budki, „Każdy student powinien wiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny nie jest podmiotem uprawnionym do badania legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak widać PiS postanowił jeszcze bardziej zaatakować Trybunał Konstytucyjny. Już w tej chwili nie chodzi o to, żeby mieć tam większość, ale żeby w sposób niekonstytucyjny wyeliminować z Trybunały Konstytucyjnego każdego, kto mógłby mieć inne zdanie, niż chce tego prezes Jarosław Kaczyński. ” Borys Budka stwierdził również, że jest to groźba, ponieważ, w każdej chwili prokurator generalny będzie próbował obalić legalnie wybranych sędziów Trybunału, by później próbować udowodnić, że wyroki Trybunału, które mu się nie podobają , również nie mają mocy prawnej. PiS postanowił dokonać ostatecznej rozgrywki z Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast Krzysztof Brejza stwierdził iż jest to ” hipokryzja  granicząca z totalnym łgarstwem pana ministra Ziobry. ” Wyraził się nawet iż jest to kolejny krok do budowy państwa autorytarnego, oraz jest to odejście od demokracji parlamentarnej.

H. D.

Możliwość komentowania Platforma Obywatelska komentuje działania Ziobry w sprawie Trybunału Konstytucyjnego została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Sejm odesłał projekt posłów PiS ws. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

3 listopada 2016 roku Sejm kolejny raz odesłał do komisji sprawiedliwości projekt posłów PiS ws. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ma wprowadzić m. in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów i generalną barierę 70. lat, aby sędzia TK mógł orzekać.

Poseł PiS, Stanisław Piotrowicz oznajmił, iż projekt jest wynikiem pracy ekspertów i tym samym zawiera wszystkie przepisy dot. pracy sędziów, której do chwili obecnej były porozrzucane w różnych aktach prawnych. Zwrócił przy tym uwagę na istotny punkt, który nakazuje jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, którzy są osobami życia publicznego, a takie oświadczenia składają wszystkie najważniejsze osoby w państwie.

Opozycja jest innego zdania i nie zamierza tego ukrywać.

Poseł Borys Budka twierdzi, że zmiana w sprawach dot. Trybunału ma na celu zadowolenie tylko jednego posła. Dodaje również, że podpisując takie ustawy PiS ukazuje swoje prawdziwe oblicze, a sam Trybunał Konstytucyjny został „zohydzony”, ponieważ:
„Jeden poseł w tym parlamencie ma swojego prezydenta, który na jego polecenie wyjeżdża nocą na Żoliborz, żeby spotkać się, porozmawiać, ma swojego premiera, który narażając się na odpowiedzialność konstytucyjną, nie publikuje ostatecznych, prawomocnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ale nie może znieść ten pan poseł jednej rzeczy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego okazał się być niepodatny na wszelkie wpływy i sugestie i stoi na straży niezależności Trybunału”.

S. Sz.

Możliwość komentowania Sejm odesłał projekt posłów PiS ws. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego została wyłączona

Filed under Prawa człowieka, Prawo krajowe, Prawo międzynarodowe

Rezolucja dotycząca sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

PE jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności, co wynika z treści przyjętej rezolucji. Eurodeputowani wezwali polski rząd do przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r., który dotyczył zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale. Wyrażono też poparcie dla decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu z Polską formalnego dialogu w ramach procedury ochrony praworządności, aby ustalić, czy istnieją zagrożenia dla demokracji w Polsce.

 

A.W.

Możliwość komentowania Rezolucja dotycząca sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

Wizyta Fransa Timmermansa w Polsce

5 kwietnia 2016 roku przebywał w Polsce z oficjalną wizytą wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Spotkał się z wicepremierem M. Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych W. Waszczykowskim, ministrem sprawiedliwości Z. Ziobro, a także z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, prof. A. Rzeplińskim. Wizyta była elementem prowadzonej przez Komisję Europejską od stycznia 2016 r. procedury monitorowania przestrzegania zasady praworządności w Polsce. Stąd głównym tematem była opinia Komisji Weneckiej i stosunek polskich władz do zawartych w niej wniosków. Wiceprzewodniczący Komisji docenił podjęte przez stronę rządową kroki (powołanie sejmowego zespołu ekspertów, nawiązanie dialogu z opozycją) Timmermans podkreślił, że punktem wyjścia dla zapewnienia przestrzegania zasady praworządności jest poszanowanie wyroków TK, począwszy od publikacji wyroku z 9 marca 2016 r.

 

J.P.

Możliwość komentowania Wizyta Fransa Timmermansa w Polsce została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Wizyta wiceszefa Komisji Europejskiej w Polsce

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas wizyty w Polsce, która odbyła się 5 kwietnia br., spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim. Głównym tematem wizyty był kryzys konstytucyjny w Polsce.  Wiceszef Komisji został poinformowany o podjęciu dialogu celem zakończenia sporu wokół Trybunału. Zdaniem Timmermansa punktem wyjścia do dialogu ws. rozwiązania kryzysu miałaby być publikacja ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wiceprzewodniczący podkreślił, że Komisja będzie wspierać Polskę w sprawie prowadzenia tegoż dialogu, jak również w kwestii wypracowania rozwiązania problemu. Według Fransa Timmermansa jest to kwestia „istotna i nagląca”. Jego zdaniem konieczne jest poszanowanie istniejącego ładu konstytucyjnego oraz wdrożenie i respektowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef Komisji chciałby, aby dialog nie był prowadzony  drogą korespondencyjną, lecz w sposób bezpośredni z rządem oraz wyraził nadzieję, że uda mu się ponownie spotkać z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przedstawicielami rządu oraz reprezentantami kręgów akademickich.

M.B.

Źródło: http://www.tvp.info/24762091/timmermans-opublikowanie-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-punktem-wyjscia-do-dialogu

Możliwość komentowania Wizyta wiceszefa Komisji Europejskiej w Polsce została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej