Tag Archives: ETPC

ETPC o dostępie do aborcji w Polsce

Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu zabronionego, ETPC uznał za łamiący konwencję zakazu tortur i upokarzającego traktowania. Zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych Polska zapłaciła odszkodowania, została również zobowiązana do przedstawienia nowych rozwiązań systemowych w latach 2017, 2018, 2019, w kwestiach aborcji  aby skargi się nie powtarzały.

W marcu tego roku (2020 r.) Komitet Ministrów Rady Europy sprawdzi realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji.

A.G.

Możliwość komentowania ETPC o dostępie do aborcji w Polsce została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Pogorszenie standardów jako jedna z przyczyn nadchodzącego kryzysu ETPC w Strasburgu

Wzrost formalności, długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcia spraw oraz obniżenie standardów ochrony powodują coraz częstsze frustracje obrońców praw człowieka. Dużą rolę odgrywają także kontrowersje związane z Trybunałem np. S.V.A przeciwko Danii. Zastanawiając się skąd ten kryzys eksperci wyróżnili trzy przyczyny:

  1. Kryzys w Europie – jak zauważył prof. Kamiński brak zainteresowania Europy na sprawy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odbiło się również na nim samym. Brak obawy o własne działanie może nieść ze sobą bardzo negatywne skutki, jeśli chodzi o sferę praw człowieka.
  2. Zmiany w składzie ETPC.
  3. Przyłączenie protokołu 15 do Konwencji (dopisanie do preambuły zasady subsydiarności i krajowego marginesu swobody ocen) – oznacza to powiększenie możliwości sądów krajowych, a co za tym idzie ograniczenie ingerencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

M.A

Możliwość komentowania Pogorszenie standardów jako jedna z przyczyn nadchodzącego kryzysu ETPC w Strasburgu została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Ukraina skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozew przeciwko Moskwie

Pozew przeciwko Moskwie złożony przez Ukrainę do ETPCz dotyczy naruszenia przez Rosję praw Ukraińców, którzy są więźniami politycznymi w Rosji. W rosyjskich aresztach i więzieniach znajduje się 71 obywateli Ukrainy, skazanych za terroryzm i szpiegostwo.

Władze Ukrainy powiadamiają o systemowym naruszaniu przez Federację Rosyjską szeregu artykułów konwencji o obronie praw człowieka i podstawowych swobód.

Główny opis naruszenia praw ukraińskich więźniów politycznych liczy 130 stron, a 3 tys. stron zajmują przypisy. Przepomniano że władze w Kijowie mają zamiar wystąpić do ETPCz z kolejnym pozwem przeciwko Rosji w związku z nielegalną masową wysyłką obywateli Ukrainy i innych państw z anektowanego Krymu.

W skierowanym do Rosji apelu Komitet ONZ przeciwko Torturom (CAT) wzywał do zaprzestania stosowania tortur wobec przeciwników politycznych w celu uzyskania zeznań,  wobec uwięzionego Sencowa, który prowadzi strajk głodowy.

 

Grupa 6

Możliwość komentowania Ukraina skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozew przeciwko Moskwie została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Polska naruszyła prawa człowieka, nakazując ekshumację wbrew woli rodzin.

Wyrok w sprawie skargi Małgorzaty Rybickiej i Ewy Solskiej na państwo polskie. Trybunał uznał, że Polska, nakazując wbrew woli rodzin przymusową ekshumację  zmarłych w katastrofie smoleńskiej Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego naruszyła art. 8 Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Skarga rodzin ofiar trafiła do ETPCz po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Po decyzji Prokuratury Krajowej, nakazującej w 2016 r. ekshumację wszystkich ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, część rodzin złożyła zażalenia. Prokurator kiedy uznał je za niedopuszczalne, rodziny odwołały się do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Ostatecznie w maju tego roku, mimo protestów rodzin i przyjaciół zmarłych, ekshumacje zostały przeprowadzone.Trybunał w Strasburgu uznał sprawę za precedensową.Wyrok nie tylko wskazal na winę państwa polskiego, ale także nakazuje wypłatę każdej z rodzin 16 tys. euro zadośćuczynienia.

Grupa 6.

Możliwość komentowania Polska naruszyła prawa człowieka, nakazując ekshumację wbrew woli rodzin. została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Turcja za zamkniętymi drzwiami

Obywatele Turcji wybrali – system prezydencki zastąpi system parlamentarny.

Niemalże bezwarunkowa władza, którą będzie sprawował prezydent Recep Tayyip Erdogan, zamyka krajowi drzwi do Unii Europejskiej. Kontrowersyjne zmiany oznaczają kontynuację konfrontacyjnego kursu wobec Unii, a napięcia jeszcze bardziej wzrosną.

Prezydent zostanie jednocześnie szefem państwa i rządu – to główne założenie przegłosowanej w referendum zmiany systemu politycznego w Turcji. Reforma zakłada też, że głowa państwa może sprawować władzę za pomocą dekretów oraz rozwiązywać parlament. Erdogan będzie mieć też znacznie większy wpływ na wymiar sprawiedliwości. Choć sprawowanie urzędu prezydenta będzie ograniczone do dwóch kadencji, Zmiany pozwolą Erdoganowi, przynajmniej w teorii, utrzymać władzę do 2029 roku.

Przeciwnicy Erdogana mówią wprost: „wzywamy do anulowania referendum”. Opozycja zamierza podważyć prawdziwość co najmniej 2,5-3 mln głosów. Oskarżenia o autorytaryzm nasiliły się od czasu czystek po nieudanej próbie puczu z lipca ubiegłego roku. Unieważnienie głosowania jest mało prawdopodobne. Niewielka różnica między głosami za i przeciw może za to skutkować wzrostem napięć w kraju. Wątpliwości budzą też sposób liczenia głosów i warunki przeprowadzenia referendum. Stan wyjątkowy w kraju może zatem zostać przez rząd przedłużony.

Według  Jean-Claude Juncker,  pomysł przywrócenia kary śmierci w Turcji uniemożliwia dołączenie kraju do Unii Europejskiej. Kroplą, która przeleje czarę goryczy, są wyniki niedzielnego referendum. Rozpoczęte w 2005 roku negocjacje z UE są w zasadzie wstrzymane. Napięcia między Turcją a UE mogą jeszcze bardziej wzrosnąć Wprowadzenie systemu prezydenckiego w obecnym kształcie najprawdopodobniej doprowadzi do zakończenia negocjacji akcesyjnych.

 

S. Sz.

Możliwość komentowania Turcja za zamkniętymi drzwiami została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

UE potępia delegalizację w Rosji świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy to założony w 1870 roku w Stanach Zjednoczonych związek wyznaniowy, który obecnie – według różnych danych – skupia 6-16 mln ludzi na całym świecie.

Rosyjski Sąd Najwyższy zdelegalizował w czwartek wspólnotę wyznaniową świadków Jehowy i uznał tę organizację za ekstremistyczną. Decyzja sądu otwiera drogę do konfiskaty majątku wspólnoty na rzecz państwa. Świadkowie Jehowy zapowiadają apelację. Przedstawiciel wspólnoty, zrzeszającej w Rosji ok. 175 tys. osób, Siergiej Czerepanow powiedział, że organizacja zaskarży wyrok w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Rosyjskie władze od dawna krytycznie odnosiły się do świadków Jehowy. Niektóre rosyjskie portale piszą w czwartek, że w kilku regionach Rosji działalność ruchu świadków Rosyjscy prokuratorzy od dłuższego czasu utrzymywali, że świadkowie Jehowy to organizacja, która pogłębia podziały między wyznaniami, podsyca nietolerancję, rozdziela rodziny i zmusza – z powodów religijnych – poważnie chorych do rezygnowania z transfuzji krwi.

Członkowie rosyjskiej wspólnoty świadków Jehowy muszą mieć możliwość swobodnego korzystania z prawa do wolności zgromadzeń – oświadczyła w piątek Unia Europejska w odpowiedzi na czwartkowy wyrok rosyjskiego Sądu Najwyższego, który delegalizuje tę wspólnotę..

Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie możliwymi skutkami delegalizacji organizacji i uznania jej za ekstremistyczną. UE podkreśla, że wyrok może skutkować pociągnięciem wyznawców do odpowiedzialności karnej za sprawowanie kultu religijnego i czynności religijnych.

Wyrok potępiła również zajmująca się obroną praw człowieka organizacja Human Rights Watch, twierdząc, że decyzja rosyjskiego sądu jest „przerażającym ciosem w wolność wyznania i zgromadzeń w Rosji”.

 

S. Sz.

Możliwość komentowania UE potępia delegalizację w Rosji świadków Jehowy została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe