Category Archives: Prawo Unii Europejskiej

UE rozpoczyna w WTO postępowanie przeciwko Chinom

1 czerwca 2018 Unia Europejska zainicjowała postępowanie sądowe w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko chińskim przepisom, które podważają prawa własności intelektualnej europejskich przedsiębiorstw.

Komisarz ds. Handlu Cecicilia Malmström komentując sprawę, zaznaczyła:

„Innowacje technologiczne i know-how to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwa są konkurencyjne oraz utrzymywane są tysiące miejsc pracy w całej Europie. Nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek państwo zmusiło nasze firmy do oddania tej ciężko wypracowanej wiedzy. Takie działania są wbrew międzynarodowym zasadom, których wstępując do WTO wszyscy zgodziliśmy się przestrzegać. Jeżeli główni gracze nie będą przestrzegali zasad, całemu systemowi grozi upadek.”

Europejski firmy przybywające do Chin są zmuszane do przyznania chińskim podmiotom prawa własności lub prawa do użytkowania swoich technologii i są pozbawione możliwości swobodnego negocjowania warunków w umowach o transferze technologii. Jest to sprzeczne z podstawowymi prawami, którymi powinny cieszyć się firmy i przedsiębiorstwa dzięki zasadom WTO, w szczególności na mocy porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS). Sprawa zainicjowana przez UE jest ukierunkowana na konkretne przepisy, wprowadzone na mocy chińskiego rozporządzenia  w sprawie importu i eksportu technologii (TIER) oraz  rozporządzenia w sprawie wspólnych przedsięwzięć chińsko-zagranicznych (Rozporządzenie JV), które dyskryminują firmy nie-chińskie i traktują je gorzej niż krajowe-chińskie. Przepisy te naruszają zobowiązania wynikające z zasad WTO w zakresie traktowania zagranicznych podmiotów na równi z krajowymi, oraz ochrony własności intelektualnej takiej jak patenty i nieujawnione informacje biznesowe.

Jeżeli konsultacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w ciągu 60 dni od zainicjowania postępowania, UE będzie mogła zwrócić się do WTO o ustanowienie panelu, który będzie orzekał w tej sprawie.

Na podstawie European Union Newsroom

PB, SK

Możliwość komentowania UE rozpoczyna w WTO postępowanie przeciwko Chinom została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Policja w Anglii i Walii odnotowuje zatrważającą liczbę brutalnych przestępstw na tle seksualnym.

Według oficjalnych statystyk opublikowanych w czwartek 23 listopada , Anglia i Walia mają największą liczbę gwałtów w Europie. Prawie jedna trzecia przestępstw seksualnych w UE została odnotowana przez siły policyjne w tych obu krajach.

Dane Eurostatu, oficjalnej organizacji statystycznej UE, pokazują, że 64 500 brutalnych przestępstw seksualnych, w tym 35 800, zostało odnotowanych w 2015 r. w Anglii i Walii. Następnie w kolejności są Niemcy (34 300, z czego 7 000 to gwałt), Francja (32 900, z czego 13 000 to gwałt) i Szwecja (17 300, z czego 5500 to gwałt).

W stosunku do liczby ludności w każdym kraju europejskim, Szwecja odnotowała najwyższą liczbę, z 178 brutalnych przestępstw seksualnych na 100 000 mieszkańców, przed Szkocją – 163 i Irlandią Północną – 156.

„Należy pamiętać, że dane liczbowe niekoniecznie odzwierciedlają faktyczną liczbę brutalnych przestępstw seksualnych”, ostrzega Eurostat.

Dane zostały opublikowane przez Urząd Statystyk Krajowych (ONS) na podstawie przeprowadzonych analiz z tego roku, w którym 1,2 miliona kobiet i 700 000 mężczyzn  do marca zgłosiło, że padło ofiarą jakiejś  formy przemocy w Anglii i Walii.

W okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2016 r. Policja zarejestrowała 454 zabójstwa związane z przemocą domową, spośród których 319 ofiar to kobiety a 135 mężczyzni. Ponad trzy czwarte, około 242 kobiet zostało zabitych przez partnera płci męskiej lub byłego partnera, a dwie trzecie męskich ofiar zostało zabitych przez innego mężczyznę.

Suzanne Jacob z charytatywnej organizacji charytatywnej SafeLives powiedziała Guardianowi: „Patrząc na najnowsze dane z ONS widzimy, że wciąż istnieją znaczne luki w odpowiedzi dla osób doświadczających przemocy”.

„Ofiary nie są “ukryte” „- pojawiają się coraz częściej a [my] po prostu nie robimy jeszcze wystarczająco dużo, aby je zobaczyć i im pomóc. Mamy nadzieję, że te nowe dowody zachęcą agencje do współpracy, aby jak najszybciej  zareagować i wesprzeć  wszystkich  cierpiących. ”

 

B.N oraz N.O

Możliwość komentowania Policja w Anglii i Walii odnotowuje zatrważającą liczbę brutalnych przestępstw na tle seksualnym. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

„Der Spiegel” twierdzi, że Angela Merkel ma pretensje do Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera.

Przyczyną złości szefowej niemieckiego rządu są szczegóły „przebiegającej w konfrontacyjnym tonie” kolacji z udziałem szefa KE oraz brytyjską premier, jakie wypłynęły do gazety „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS). „W siedzibie kanclerskiej  przypuszcza się, że to Juncker lub szef jego gabinetu Martin Selmayr powiadomili dziennik o toku rozmowy”-informuje „Der Spiegel”. Takie „podgrzewanie atmosfery” nie pomaga w fakcie-jak donosi źródło redakcji w urzędzie kanclerskim. „FAS” napisał, że spotkanie Junckera z May było dla niego dezorientacyjne i sprawiło, iż bardzo antagonistycznie sprawdza on możliwości na pojednanie w mediowaniu na temat Brexitu. Z wypowiedzi opublikowanej przez „FAS” wynika, iż Londyn lekceważy problemy połączone z prawami obywateli krajów UE zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. Według May należy ich traktować jako obywateli krajów trzecich. „Dla Junckera problem jest bardziej skomplikowany, gdyż korzystają oni teraz z wielu przywilejów, które powinny zostać zachowane” – informuje „FAS”. Co najważniejsze, można wywnioskować z rozmowy, iż Londyn ma zamiar utrudniać rozmowy o nowelizacji wieloletnich ram finansowych UE. Unia Europejska, uważa, iż w pierwszej kolejności należy uszczegółowić „zasady rozwodu”, a w dalszej kolejności sprawy dalszej współpracy. Premier Wielkiej Brytanii zamierza podjąć czym prędzej rozmowy o umowie o wolnym handlu, a o konsekwencjach porozmawiać na końcu procesu negocjacji. Szef Komisji Europejskiej zauważył, iż Wielka Brytania będzie dla UE państwem trzecim, wykluczonym w dodatku unii celnej, będącym w gorszej sytuacji niż Turcja. -Brexit nie będzie szczęśliwym zrządzeniem losu – przestrzega Juncker.

K.O. III SM

Możliwość komentowania „Der Spiegel” twierdzi, że Angela Merkel ma pretensje do Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Prawo do zasiłku

Rodzic, który sam nie jest obywatelem Unii Europejskiej, ale którego dziecko posiada unijne obywatelstwo, może uzyskać pochodne prawo pobytu w Unii. Taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok dotyczy sprawy Wenezuelki, która przyjechała do Holandii na podstawie wizy turystycznej i tu poznała swojego holenderskiego partnera. Parze urodziło się dziecko, które otrzymało obywatelstwo holenderskie. Wenezuelka sama sprawuje opiekę nad synem. Ojciec nie dokłada się do utrzymania dziecka. Matka starała się o zasiłek rodzinny, jej wniosek został odrzucony, ponieważ nie posiadała prawa do pobytu w Unii Europejskiej. Po wyroku może ubiegać się o pomoc społeczną dla dziecka.

A.M.

Możliwość komentowania Prawo do zasiłku została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej

Szesnaście państw UE publicznie ogłosiło unijnym instytucjom, iż wstąpiły do konsolidacji w sprawie powołania Prokuratury Europejskiej, która ma dopilnować ścigania wykroczeń na stratę interesów finansowych UE. Analogicznie z wcześniejszymi deklaracjami Polska nie uczestniczyła w projekcie. Jak oznajmiła Rada UE, pod rezolucją w sprawie powstania Prokuratury Europejskiej złożyły podpis: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Reszta państw będzie mogła dołączyć do tego grona w każdej chwili. Powołanie Prokuratury Europejskiej dla grupy krajów nasuwa nadal przyjęcie rozporządzenia, na które zgodą może wyrazić tylko Parlament Europejski. Powołanie Prokuratury Europejskiej zapisano w Traktacie z Lizbony z 2009 roku. Plan rozporządzenia w tej sprawie Komisja Europejska pokazała w 2013 roku. Pomimo tego rządy państw unijnych nie były w stanie dogadać się co do tej kwestii, stąd też w marcu na szczycie w Brukseli liderzy państw UE dali pozwolenie do zawiązywania tzw. wzmocnionej współpracy w tej sprawie przez grupę krajów. Niezmiennie z traktatem UE nadmienienie tzw. umocnionego współuczestnictwa potrzebnych w udziale tego jest minimum 10 państw członkowskich. Polska nie była przechylna za powołaniem Prokuratury Europejskiej w konfiguracji składanej w projekcie unijnego rozporządzenia. Sprzeciw polskiego rządu obejmował również postulowanych uprawnień Prokuratury Europejskiej związanej ze zwalczaniem transgranicznych absurdów związanych z VAT. W grudniu ubiegłego roku podczas spotkania ministrów państw Unii Europejskiej polski wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak stwierdził, iż Polska nie neguje samego pomysły powołania Prokuratury Europejskiej i jej zamiarów, jakim jest umacnianie transgranicznego współdziałania w sprawach złamania prawa na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

K.O III SM

Możliwość komentowania UE: 16 państw angażuje się do konsolidacji ws. Prokuratury Europejskiej została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Szef PE: Kraje, które nie chcą uchodźców, powinny być objęte procedurą naruszenia prawa UE

Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, należy wszcząć procedurę naruszenia prawa UE. Opinię tę wyraził w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”. Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców, zgodnie z unijnym planem.

W czwartek Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wywiązania się ze zobowiązań w sprawie relokacji. W wywiadzie opublikowanym w piątek wieczorem na stronie internetowej włoskiej gazety Antonio Tajani odnosząc się do tej rezolucji oświadczył: „Została przegłosowana przewagą ponad dwóch trzecich głosów. To bardzo szeroka większość. To sygnał, którym zachęcamy także Komisję Europejską, aby zrobiła to, co jest jej obowiązkiem: by otworzyła procedurę naruszenia prawa wobec tych krajów, które nie respektują porozumienia” o relokacji.

Szef PE podkreślił, że było to pierwsze głosowanie w tej kwestii po podpisaniu przez kraje członkowskie Unii Deklaracji Rzymskiej 25 marca na temat przyszłości UE. „Parlament będzie czuwał nad tym, aby zostały zrealizowane podjęte zobowiązania.

A.G.

Możliwość komentowania Szef PE: Kraje, które nie chcą uchodźców, powinny być objęte procedurą naruszenia prawa UE została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska