Tag Archives: syria

Rada Unii Europejskiej przedłużyła sankcje wobec Syrii.

W wyniku nieprzerwanej opresji rządu syryjskiego wobec ludności cywilnej, Rada Unii Europejskiej postanowiła przedłużyć nałożone sankcje.

Sankcje dotyczą, poza rządem, jego popleczników i obejmują między innymi embargo na dostawy ropy naftowej, a także ograniczenia eksportu technologii. Przedłużenie sankcji jest związane z doniesieniami o stosowaniu broni chemicznej wobec cywilów.
Unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję, że sankcje będą obowiązywać do 1 czerwca 2019.
W komunikacie Rady Unii Europejskiej można wyczytać:

„W konkluzjach z 16 kwietnia 2018, Rada potwierdziła dążenie do trwałego i wiarygodnego rozwiązania konfliktu w Syrii. Unia Europejska jest przekonana, iż nie można zakończyć konfliktu środkami militarnymi. Wspólnota wspiera działanie specjalnego wysłannika ONZ oraz rozmowy wewnątrz syryjskie”.

S.K., P.B.

Możliwość komentowania Rada Unii Europejskiej przedłużyła sankcje wobec Syrii. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Unia Europejska

Syryjska wojna domowa: Konferencja pokojowa w Soczi

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przyjął zaproszenie Federacji Rosyjskiej i wysłał swojego specjalnego przedstawiciela do spraw Syrii Staffana de Misture na konferencję w Soczi, która ma się odbywać w dniach 29-30.01.2018. Poinformował o tym rzecznik ONZ który jednocześnie oświadczył, że sekretarz generalny Guterres jest przekonany iż organizowana w Soczi konferencja nazwana Kongresem Dialogu Narodowego Syrii będzie stanowiła istotny wkład w ożywienie syryjskiego procesu negocjacyjnego pod auspicjami ONZ. Staffan de Mistur uczestniczył w zakończonej bez rezultatów 26.01.2018 kolejnej rundzie rozmów pokojowych ws. Syrii we Wiedniu.

Rosja z zadowoleniem przyjęła decyzję o wysłaniu przedstawiciela ONZ na rozmowy do Soczi. Natomiast niektóre państwa zachodnie i arabskie twierdzą, że organizacja konferencji w Soczi ma za zadanie zainicjowanie nowego odrębnego procesu pokojowego, w którym zmarginalizowane mają być działania ONZ, a wzmocniona pozycja prezydenta Syrii Baszara Al-Asada i jego sojuszników.

Na konferencję w Soczi nie pojadą przedstawiciele syryjskich ugrupowań opozycyjnych, poinformował o tym we Wiedniu przedstawiciel Wysokiego Komitetu Negocjacyjnego Jehja al-Aridi. Za to Kurdowie, którzy do niedawna zwlekali z decyzją o przyjęciu zaproszenia, zdecydowali się uczestniczyć w rozmowach w Soczi. Kurdowie przyjadą na Kongres – oświadczyła w sobotę rzecznik rosyjskiego MSZ.

Przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Syrii Aleksander Ławrentijew zapewniał, że na forum w Soczi głos zostanie udzielony wszystkim, zarówno rządowi jak i opozycji, oraz że uwzględniając tą podstawową zasadę powinny się rozpocząć prace nad nową syryjską konstytucją. Jednocześnie w komunikatach agencji prasowej RIA podkreślano, że ważna jest aby Syryjczycy mogli decydować o swojej przyszłości bez nacisków z zewnątrz, agencja streściła też komunikat Kongresu w Soczi, w którym zawarto apel o to, aby Syria pozostała zjednoczonym państwem.

PB, SK

Możliwość komentowania Syryjska wojna domowa: Konferencja pokojowa w Soczi została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Uchodźcy mogą otrzymać odmowę otrzymania wizy przez Unię Europejską

W Unii Europejskiej przebiegają prace nad utworzeniem wizy humanitarnej, jednak obecnie nie występują regulacje, które nakazywałyby jej wydanie. Sędziowie z Luksemburga podkreślają, że jeśli państwa członkowskie mają w zamiarze wydawać wizy humanitarne, mogą to robić zgodnie z prawem krajowym.

Decyzja Trybunału dotyczy syryjskiego małżeństwa z trójką małych dzieci z Aleppo. Ich celem było przedostanie się do Belgii, aby złożyć w tym kraju wnioski o udzielenie azylu. Ojciec dzieci stwierdza, że został wcześniej uprowadzony przez grupę zbrojną, był także bity i torturowany i został uwolniony dopiero po otrzymaniu okupu. Rodzina kładła także szczególny nacisk na fakt, że stan bezpieczeństwa w Syrii, a zwłaszcza w Aleppo uległ pogorszeniu, a oni są narażeni na prześladowanie ze względu na wiarę.

Belgijski urząd ds. cudzoziemców odmówił przyznania wiz rodzinie. Opowiedział się, że jeśli Syryjczycy planują ubiegać się o azyl, to w rzeczy samej nie zamierzają wyjechać z Belgii po 90 dniach, czyli po wygaśnięciu ważności wizy, a zamierzają zostać dłużej. Urząd belgijski zaznaczył, że państwa członkowskie UE nie są zobowiązane do przyjmowania na swoim terytorium każdej osoby żyjącej w katastrofalnej sytuacji. Sprawa został wniesiona do belgijskiego sądu, ten natomiast zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o konkretyzację stosowania obowiązującego w unijnym prawie kodeksu wizowego, a także 4 Karty praw podstawowych UE o zakazie tortur i nieludzkiego traktowania. Według TS UE państwa członkowskie UE nie są zobligowane do przyznawania wiz humanitarnych osobom, które chcą udać się na dane terytorium ze względu na azyl. Mogą to jedynie zrobić w oparciu o prawo krajowe.Trybunał UE zauważył, że Karta praw podstawowych UE i europejska konwencja praw człowieka nakładają na kraje UE obowiązek zapewnienia prawa do azylu, jednak w tym przypadku nie doszło do złamania procedur.

Sędziowie w Luksemburgu zaznaczyli,  że unijny kodeks wizowy został przyjęty na podstawie traktatu. W związku z czym wizy nie mogą dotyczyć pobytów przekraczających 90 dni w ciągu jednego półrocza. W tym czasie, w Belgii syryjska rodzina złożyła wnioski o wizy humanitarne, które zakładały zezwolenie na pobyt dłuższy niż 90 dni.  Sędziowie zaakcentowali, że problemem nie jest fakt, że Syryjczycy opuściliby terytorium UE przez wygaśnięciem wizy, a to, że ich wniosek ma cel inny niż przewiduje to procedura wizy krótkoterminowej. Na skutek posiadania wizy humanitarnej uchodźcy nie musieliby narażać życia i oddawać się w ręce przemytników, próbując dostać się do UE. Wizę miałyby ambasady i konsulaty państw trzecich, aby zapewnić bezpośredni przylot do kraju UE.

Propozycja w tej sprawie jest częścią nowelizacji unijnego kodeksu wizowego, czyli rozporządzenia określającego warunki wydawania wiz na pobyt w UE.

I.R

Możliwość komentowania Uchodźcy mogą otrzymać odmowę otrzymania wizy przez Unię Europejską została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Trump: w Syrii stworzone zostaną obszary dla uchodźców. Rząd w Damaszku ostrzega.

Stworzenie niezagrażających obszarów dla uchodźców bez ustalenia z Damaszkiem byłoby „niebezpiecznym działaniem” pogwałcającym autonomiczność Syrii – oznajmiły władze tego kraju. Prezydent USA Donald Trump popiera tworzenie takich stref.  Walid el-Mualim – syryjski minister spraw zagranicznych odczytał oświadczenie w tej sprawie podczas spotkania z wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców Filippo Grandim, który rozpoczął w poniedziałek oficjalną wizytę w Syrii. Prezydent USA oraz król Arabii Saudyjskiej Salman w niedzielnej dyskusji telefonicznej protegowali utworzenie tzw. stref bezpieczeństwa w Syrii i Jemenie. Donald Trump podczas swojej kampanii wyborczej był za tworzeniem takich stref. W zeszłą środę prezydent USA podał do publicznej wiadomości telewizji ABC, iż w Syrii bez wątpienia powstaną takie strefy dla uchodźców oddalających się przed szykanowaniem. Gazeta „New York Times” jak donosiła w piątek, że znalazła projekt dekretu wzywającego ministra obrony Jamesa Mattisa i desygnowanego na sekretarza stanu Rexa Tillersona do wykonania właściwego rozplanowania w ciągu 90 dni. Jak wspomina agencja Reutera, za wizją bezpiecznych stref w Syrii poza republikaninem Trumpem po tej samej stronie opowiadała się w kampanii wyborczej Hillary Clinton. Zwierzchnictwo zeszłego prezydenta, demokraty Baracka Obamy, wyłączało taką zmianę.

K.O III SM

Możliwość komentowania Trump: w Syrii stworzone zostaną obszary dla uchodźców. Rząd w Damaszku ostrzega. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Spotkanie w cztery oczy.

19 i 20 listopada odbywał się szczyt państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, podczas którego rozmowę w cztery oczy przeprowadzili ze sobą Barack Obama oraz Władimir Putin.  Obama zwrócił się do Putina odnośnie podtrzymania zobowiązania Rosji wobec porozumień mińskich mających na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie. Obama powtórzył, że USA oraz ich sojusznicy są zaangażowani na rzecz utrzymania suwerenności Ukrainy. Prezydenci przeprowadzili krótką rozmowę na temat sytuacji w Syrii. Wyrazili żal z powodu braku postępu na Ukrainie, oraz zapowiedzieli kontynuowanie do końca kadencji amerykańskiej administracji w styczniu współpracy na rzecz uregulowania sytuacji w Syrii. Podkreślono, że kolejne dwa miesiące muszą być wykorzystane dla kontynuowania poszukiwań uregulowania w Syrii. W tym kontekście uzgodniono dalsze kontakty – rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa oraz sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego – powiadomił Pieskow. Spotkanie trwało około 4 minut.

H.D.

Możliwość komentowania Spotkanie w cztery oczy. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Rosja w Radzie Praw Człowieka ONZ

Efektem skrzętnie uskutecznianej propagandy było wystosowanie, w minionym tygodniu, ponad 80 apeli przez organizacje pozarządowe do państw członkowskich ONZ, aby te nie wybierały ponownie Rosji do Rady Praw Człowieka ONZ z powodu działań tego kraju w Syrii. Dociekając szczegółów warto zastanowić się jakiego charakteru to organizacje, oraz czyjej racji stanu, zapewne niebezinteresownie, sprzyjają.

Rosja jak powszechnie wiadomo, w konfrontacji z Islamskimi rezunami wspiera rząd Prezydenta Syrii  Asada, zdając sobie sprawę z tego, iż Asad nie jest zwolennikiem demokratycznych rządów, ani też nie jest człowiekiem o nieskalanym sumieniu. Wybierając jednak mniejsze zło, Rosja uznała za stosowne walkę ze zbrodniarzami z Państwa Islamskiego za cenę niedemokratycznych rządów w Syrii. W opozycji do rosyjskiej perspektywy  stoją Stany Zjednoczone, które za priorytet i własną dzieją misję uznają demokratyzację świata. Tutaj leży jedno ze źródeł napiętych stosunków między Rosją, a USA. Fakty, od których  często abstrahuje się w mediach są takie, iż  USA pośrednio wspierają Państwo Islamskie, walcząc z wojskiem Asada.

Konstatując: Proweniencja pozarządowych organizacji, które atakują politykę Rosji musi być Islamska, albo też powszechna dezinformacja, napędzana ogromnym kapitałem, osiąga sukces za sukcesem.

III SM

M.H.

Możliwość komentowania Rosja w Radzie Praw Człowieka ONZ została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe