Tag Archives: prawa dziecka

Dramat dzieci ISIS

Około półtora tysiąca dzieci powiązanych z ISIS jest przetrzymywanych, a nawet torturowanych w więzieniach w Iraku. Na tych bezbronnych dzieciach torturami wymusza się zeznania i skazuje jak terrorystów. Te dzieci są aresztowane i przetrzymywane często tylko dlatego, że ich krewni mieli związki z ISIS. I gdyby na aresztowaniu się kończyło, niestety to dopiero początek jeszcze większych kłopotów i  tortur.  Dzieci nie mają szansów na kontakt z prawnikiem i rodzicami. Wiele dzieci lub nastolatków jest w więzieniach w Iraku poddawanych torturom. W ten sposób władze chcą uzyskać od dzieci zeznania.

Torturują dzieci na równi z dorosłymi, nie przestając nawet gdy te już przyznają się do stawianych im fałszywych oskarżeń. Wiele z dzieci nie przeżywa tortur. Ci, który przeżyłi skazano za terroryzm, dostają wyroki – od kilku miesięcy do kilku lat więzienia.Skutkiem nie jest „tylko” wyrok, bo przecież po odsiadce (dłuższej lub krótszej) takie dzieci są piętnowane w środowisku. Tracą więc szansę na powrót do społeczeństwa. Wielu z nich zostaje później uchodźcami wewnętrznymi – boją się wrócić do domów w obawie przed zemstą.

Sytuacja jest więc bardzo złożona a sądy irackie i kurdyjskie stosują do niej bardzo prostą metodę: „podejrzany to winny”. Bardzo niebezpieczna, krzywdząca i okrutna metoda.

 

Żródło: https://www.polskieradio24.pl

Możliwość komentowania Dramat dzieci ISIS została wyłączona

Filed under Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe

Międzynarodowy Dzień Dziecka

cropped-magnifying-glass-68206_640.jpgDzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Został on ustanowiony w 1954 roku celem promocji świadomości praw dzieci i potrzeby zapewnienia ich bezpieczeństwa.  Dyrektor UNICEF corocznie przedstawia swoje wystąpienie z tej okazji. Z treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj.

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Dziecka została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Powszechny Dzień Dziecka

20 października ONZ obchodzi Powszechny Dzień Dziecka zwany też Dniem Konwencji o Prawach Dziecka, jest to data nieprzypadkowa. Tego dnia uchwalono Deklarację Praw Dziecka z 1959 r. oraz Konwencję Praw Dziecka z 1989 r. ONZ wniosło, aby państwa organizowały obchody w wybranym przez siebie dniu. To święto ma promować działania na rzecz rozwoju dzieci oraz jednoczyć dzieci z całego świata.
Konwencja o prawach dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Jest to rewolucyjny dokument, porusza kwestie takie jak: prawo do tożsamości, prawa socjalne, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wiele innych problemów.
Warto też wspomnieć, że Polska była jednym z głównych pomysłodawców stworzenia Konwencji o prawach dziecka. Możemy być dumni z tego, że los dzieci nie był i nie jest nam obojętny.

A.M.

Możliwość komentowania Powszechny Dzień Dziecka została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Żywe tarcze z dzieci

Czeski prezydent Milosz Zeman, którego niechęć wobec uchodźców jest powszechnie znana w mediach, niejednokrotnie przestrzegał Europe przed migrantami ekonomicznymi, których uważa za ogromne zagrożenie, bowiem jego zdaniem nowo przybyli migranci „będą respektować szariat zamiast czeskiego prawa” i „kamienować cudzołożne kobiety, a złodziejom obcinać dłonie”. Ponadto oskarża ich o wykorzystywanie dzieci w charakterze „żywych tarcz”. Argumentuje swoją opinię tym, iż „osoby które chowają się za dziećmi (…) nie zasługują na współczucie”, a zabieranie dzieci na małe łodzie, wiedząc, że ryzykują utopieniem się jest okrucieństwem.
Wypowiedzi prezydenta Czech wzbudziły zaniepokojenie komisarza NZ do spraw praw człowieka Zajda Raad Zajd al-Husajna, który określił jego zachowanie jako „islamofobiczne”.

A.G.

Możliwość komentowania Żywe tarcze z dzieci została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

ONZ wzywa do likwidacji „okien życia”

Okno życia jest odpowiednio wyposażonym miejscem, które pozwala matkom zazwyczaj samotnym i bez odpowiednich warunków do wychowywania potomstwa, na anonimowe pozostawienie dziecka. Noworodkiem po oddaniu zajmuje się szpital, tam przechodzi serię badań. Po wszystkim czeka go procedura adopcyjna. W Polsce znajduje się około 55 „okien życia”.
Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów zjednoczonych, rozpoczął działania na rzecz likwidacji tzw. okien życia.
Według ONZ takie dzieci maja nikłe szanse na odnalezienie biologicznych rodziców. Przy tym naruszane są również prawa dziecka do tożsamości. Komitet zaproponował inne rozwiązanie- „anonimowy poród” w szpitalu. W ten sposób matka nadal pozostanie anonimowa i jej dane zostaną zatajone. Dziecko po osiągnięciu wymaganego wieku będzie mogło wnioskować o ujawnienie dokumentów rodzica.

A.M.

Możliwość komentowania ONZ wzywa do likwidacji „okien życia” została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Małżeństwa dzieci

UNCEF opublikowało dane na temat małżeństw dzieci w Bangladeszu. Wedle tych danych związki małżeńskie 29 % dziewczynek zawiera małżeństwa poniżej 15 roku życia, a 65% dziewczynek poniżej 18.

Możliwość komentowania Małżeństwa dzieci została wyłączona

Filed under Prawa człowieka