Tag Archives: UE

UE rozpoczyna w WTO postępowanie przeciwko Chinom

1 czerwca 2018 Unia Europejska zainicjowała postępowanie sądowe w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko chińskim przepisom, które podważają prawa własności intelektualnej europejskich przedsiębiorstw.

Komisarz ds. Handlu Cecicilia Malmström komentując sprawę, zaznaczyła:

„Innowacje technologiczne i know-how to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwa są konkurencyjne oraz utrzymywane są tysiące miejsc pracy w całej Europie. Nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek państwo zmusiło nasze firmy do oddania tej ciężko wypracowanej wiedzy. Takie działania są wbrew międzynarodowym zasadom, których wstępując do WTO wszyscy zgodziliśmy się przestrzegać. Jeżeli główni gracze nie będą przestrzegali zasad, całemu systemowi grozi upadek.”

Europejski firmy przybywające do Chin są zmuszane do przyznania chińskim podmiotom prawa własności lub prawa do użytkowania swoich technologii i są pozbawione możliwości swobodnego negocjowania warunków w umowach o transferze technologii. Jest to sprzeczne z podstawowymi prawami, którymi powinny cieszyć się firmy i przedsiębiorstwa dzięki zasadom WTO, w szczególności na mocy porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS). Sprawa zainicjowana przez UE jest ukierunkowana na konkretne przepisy, wprowadzone na mocy chińskiego rozporządzenia  w sprawie importu i eksportu technologii (TIER) oraz  rozporządzenia w sprawie wspólnych przedsięwzięć chińsko-zagranicznych (Rozporządzenie JV), które dyskryminują firmy nie-chińskie i traktują je gorzej niż krajowe-chińskie. Przepisy te naruszają zobowiązania wynikające z zasad WTO w zakresie traktowania zagranicznych podmiotów na równi z krajowymi, oraz ochrony własności intelektualnej takiej jak patenty i nieujawnione informacje biznesowe.

Jeżeli konsultacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w ciągu 60 dni od zainicjowania postępowania, UE będzie mogła zwrócić się do WTO o ustanowienie panelu, który będzie orzekał w tej sprawie.

Na podstawie European Union Newsroom

PB, SK

Możliwość komentowania UE rozpoczyna w WTO postępowanie przeciwko Chinom została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Szef PE: Kraje, które nie chcą uchodźców, powinny być objęte procedurą naruszenia prawa UE

Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, należy wszcząć procedurę naruszenia prawa UE. Opinię tę wyraził w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”. Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców, zgodnie z unijnym planem.

W czwartek Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wywiązania się ze zobowiązań w sprawie relokacji. W wywiadzie opublikowanym w piątek wieczorem na stronie internetowej włoskiej gazety Antonio Tajani odnosząc się do tej rezolucji oświadczył: „Została przegłosowana przewagą ponad dwóch trzecich głosów. To bardzo szeroka większość. To sygnał, którym zachęcamy także Komisję Europejską, aby zrobiła to, co jest jej obowiązkiem: by otworzyła procedurę naruszenia prawa wobec tych krajów, które nie respektują porozumienia” o relokacji.

Szef PE podkreślił, że było to pierwsze głosowanie w tej kwestii po podpisaniu przez kraje członkowskie Unii Deklaracji Rzymskiej 25 marca na temat przyszłości UE. „Parlament będzie czuwał nad tym, aby zostały zrealizowane podjęte zobowiązania.

A.G.

Możliwość komentowania Szef PE: Kraje, które nie chcą uchodźców, powinny być objęte procedurą naruszenia prawa UE została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska

Kraje UE popierają porozumienie dot. zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy

Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej zaakceptowali porozumienie z Parlamentem Europejskim dotyczące liberalizacji wizowej dla Ukrainy. Porozumienie umożliwi obywatelom tego kraju wjazdu do UE bez wiz na okres 90 dni przez pół roku.  Rozporządzenie w tej sprawie zostało uzgodnione 28 lutego przez negocjatorów europarlamentu wraz z maltańską prezydencją Unii Europejskiej.  Jednak musi on zostać jeszcze oficjalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i ministrów państw unijnych.

– Ukraina spełnia warunki ruchu bezwizowego, a my też ze swojej strony dowiedliśmy determinacji, by zwolnić obywateli Ukrainy z wymogu wizowego – powiedział maltański MSW Carmelo Abela

Negocjacje między Komisją Europejską a Ukrainą w sprawie zniesienia wiz miały już początek w 2008 roku. Natomiast pod koniec 2015 r. Komisja uznała, że Ukraina spełnia warunki zniesienia reżimu wizowego pomimo konfliktu na wschodzie kraju oraz trudnej sytuacji w sektorze gospodarczym.

Rządy państw unijnych wstrzymywały się z ta decyzją ze wzgledu na obawy dotyczące kryzysu migracyjnego.

Decyzję o zniesieniu wiz dla ukraińskich obywateli nie dotyczą następujących państw : Irlandii i Wielkiej Brytanii.

P. SZ. III SM

Możliwość komentowania Kraje UE popierają porozumienie dot. zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Indie nie chcą arbitrażu

Indie nie zgodziły się na podpisanie umowy, która pozwoli korporacjom składanie pozwów przeciwko rządowi do trybunału międzynarodowego. Przedstawiciel rządu indyjskiego prowadził rozmowy dotyczące wielostronnego porozumienia handlowo-inwestycyjnego ze stroną Kanadyjską i Unii Europejskiej.  Nie osiągnięto jednak żadnego porozumienia.
UE i Kanada chciały, by takie rozstrzyganie tego typu sporów z wielkimi firmami stało się normą. Indyjska strona wyraziła sprzeciw w tej sprawie. Przeciwko wspólnemu międzynarodowemu arbitrażowi wypowiedziały się też: Argentyna, Brazylia oraz Japonia. Indie już zaczęły wycofywać się porozumień, które przewidywały arbitraż dotyczący inwestycji.

A.M

Możliwość komentowania Indie nie chcą arbitrażu została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

UE zwiększa ochrone dzikich zwierząt

Ministrowaflag-37926_960_720wie środowiska państw członkowskich UE przyjęli plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Europosłowie chcą rozszerzyć te przepisy o zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach.  P. SZ

 

Możliwość komentowania UE zwiększa ochrone dzikich zwierząt została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Niezgoda między Polską a Estonią

Estonia skarży się, że Polska łamie przepisy Unii Europejskiej, bo ogranicza import prądu. – To zagrożenie dla naszych elektrowni – odpowiada polski minister.
Od grudnia z Litwą łączy Polskę potężna sieć energetyczna o mocy 500 MW wybudowana za 1,7 mld zł. Projekt w 40 proc. został sfinansowany ze środków unijnych, bo to strategiczna inwestycja z punktu widzenia budowy europejskiego, wspólnego rynku energii.
K.G.

 

Możliwość komentowania Niezgoda między Polską a Estonią została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe