Tag Archives: prawa kobiet

ETPC o dostępie do aborcji w Polsce

Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu zabronionego, ETPC uznał za łamiący konwencję zakazu tortur i upokarzającego traktowania. Zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych Polska zapłaciła odszkodowania, została również zobowiązana do przedstawienia nowych rozwiązań systemowych w latach 2017, 2018, 2019, w kwestiach aborcji  aby skargi się nie powtarzały.

W marcu tego roku (2020 r.) Komitet Ministrów Rady Europy sprawdzi realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji.

A.G.

Możliwość komentowania ETPC o dostępie do aborcji w Polsce została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

W Arabii Saudyjskiej kobiety mogą już podróżować bez zgody mężczyzn

W ostatnim czasie został wydany dekret przez króla Arabii Saudyjskiej, umożliwiający kobietom powyżej 21 roku życia o ubieganie się o paszport, które dotychczas musiały posiadać zgodę mężczyzn. Oprócz tego kobiety otrzymały prawo rejestrowania urodzeń, rozwodów i małżeństw.

Dzięki temu dekretowi, prawa kobiet zostały postawione na równi z prawami mężczyzn.

M.S.

Możliwość komentowania W Arabii Saudyjskiej kobiety mogą już podróżować bez zgody mężczyzn została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

ONZ krytykuje działania IAAF. Pomysł dotyczący rozróżniania płci narusza prawa człowieka.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) zapowiedziało wprowadzenie klasyfikacji zawodników według płci na podstawie ich poziomu testorenu. Kobiety mogą mieć we krwi maksymalnie 5 nanomoli na litr krwi w organizmie. Zawodniczki, które przekraczały górną granicę kryterium, miały do 26 marca obniżyć poziom nanomoli we krwi pod groźbą zawieszenia lub przesunięcia do rywalizacji z mężczyznami.

Przeciwko pomysłowi IAAF jest między innymi biegaczka Caster Semenya, która wniosła sprawę przeciwko Stowarzyszeniu do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Wyrok miał zostać ogłoszony 26 marca, ale Trybunał postanowił przesunąć wydanie werdyktu o miesiąc.

W tej sprawie przeciwko regulacji IAAF opowiedziała się również Rada Praw Człowieka ONZ. „Zmuszanie lub nakłanianie kobiet i dziewcząt do niepotrzebnych, upokarzających i bolesnych czynności medycznych, aby mogły one startować w zawodach kobiet, narusza prawa człowieka do niezależności i autonomii ciała” – napisano w komunikacie.

Możliwość komentowania ONZ krytykuje działania IAAF. Pomysł dotyczący rozróżniania płci narusza prawa człowieka. została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Komitet do spraw eliminacji dyskryminacji kobiet

Komitet do spraw eliminacji dyskryminacji kobiet ONZ opublikował raport na temat sytuacji kobiet w Chorwacji. Wśród poruszonych spraw znalazły się kwestia ataków na kobiety, handel ludźmi, równość płci i prawa osób homoseksualnych.
Całość raportu dostępna jest tutaj.

Możliwość komentowania Komitet do spraw eliminacji dyskryminacji kobiet została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych

Flag_of_the_United_Nations.svgW dniu 20 grudnia 2012 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/67/146 w której wezwało państwa Narodów Zjednoczonych do ustanowienia dnia 6 lutego Międzynarodowym dniem Zero Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. W rezolucji podkreślono również konieczność prowadzenia kampanii uświadamiających zagrożenia płynące z tego typu działań oraz do podjęcia i promowania inicjatyw przeciwdziałania okaleczaniu narządów płciowych kobiet.

Więcej informacji na stronie www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Prawa wyborcze kobiet

Mimo tego, że żyjemy w XI w. nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy równi. Są kraje, w których kobiety nie mają prawa głosu. Jest to Arabia Saudyjska i Burnei, natomiast w Libanie glosować mogą tylko kobiety legitymujące się odpowiednim wykształceniem. Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już w XVIII wieku.  Pierwszą „współczesną” wojowniczką o prawa wyborcze kobiet była Olimpia de Gouges, którą ścięto 3 listopada 1793 za przygotowanie w czasie Rewolucji Francuskiej Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki. Pierwszym zaś terytorium, w którym kobiety zostały dopuszczone do głosowania było Terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, lecz dopiero w 1869 roku. W Europie po raz pierwszy kobiety mogły glosować w Wielkim księstwie Finlandii od 1 czerwca 1906 roku. W Polsce prawo głosu dla kobiet datuję się na 1918 rok.

J.P.

Możliwość komentowania Prawa wyborcze kobiet została wyłączona

Filed under Prawa człowieka