Tag Archives: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

cropped-magnifying-glass-68206_640.jpgDzisiaj przypada 63 rocznica wejścia w życie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podstawowego dokumentu stojącego na straży praw człowieka w Europie. Przypomnijmy, że jednym z twórców Konwencji był był brytyjski konserwatywny poseł i prawnik David Maxwell-Fyfe zaangażowany wcześniej jako asystent prokuratora w procesy norymberskie.

Możliwość komentowania Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Nowe ratyfikacje

cropped-cropped-magnifying-glass-68206_640.jpgArmenia ratyfikowała Konwencję Rady Europy w spawie przeciwdziałania terroryzmowi oraz 15 protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który to podnosi znaczenie zasady subsydiarności. Ratyfikując protokół Armenia dołączyła do grona 31 państw, które wcześniej ratyfikowały ten protokół. Przypomnijmy, że Polska uczyniła to rok temu 10 września.

Możliwość komentowania Nowe ratyfikacje została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Bezpłatna pomoc prawna

Od nowego roku w Polsce ma być udzielana bezpłatna pomoc prawna. Zapewnienie ubogim prawa do sądu było wymogiem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty Praw Unii Europejskiej. Darmowa pomoc będzie dotyczyła: młodzieży do 26. roku życia, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorów po ukończeniu 65 lat, osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatantów, weteranów, zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową.

Pomoc taka obejmuje m.in.: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Ustawa jest spełnieniem deklaracji złożonej przez premier Ewę Kopacz. Zapowiedziała ona bezpłatny dostęp niezamożnych obywateli do porad prawnych na poziomie lokalnym. Ustawę 26 sierpnia 2015 roku podpisał prezydent Andrzej Duda.

A.M.

Możliwość komentowania Bezpłatna pomoc prawna została wyłączona

Filed under Prawo krajowe

Nie będzie rozpatrzenia odwołania w sprawie domniemanych więzień CIA

Human_Rights_Court_Strasbourg

By Trygve W Nodeland (Own work)

W dniu 16 lutego 2015 roku panel pięciu sędziów Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odrzucił wniesione przez rząd Polski odwołanie od wyroku w sprawie Abu Zubajdy i Abd al-Rahima al-Nashiriego, w której stwierdzono, iż Polska naruszyła art. 3 EKPC.
Zgodnie z artykułem 44 § 2 (c) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wyrok Izby stał się w tym momencie ostateczny. Rzecznik MSZ potwierdził, że wyrok zakładający wypłatę odszkodowań zostanie wykonywany.

Możliwość komentowania Nie będzie rozpatrzenia odwołania w sprawie domniemanych więzień CIA została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r

(Protokół wszedł w życie 1 października 1994 r.) Sygnatariusze tego Protokołu zdecydowali się udoskonalić procedurę dotyczącą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i uzgodniły, że:

Artykuł 3

Artykuł 44 Konwencji otrzymuje brzmienie:
„Prawo do wniesienia sprawy do Trybunału mają wyłącznie Wysokie Układające się Strony, Komisja oraz osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i grupy osób, jeśli złożyły skargę na podstawie artykułu 25″.
Continue reading

Możliwość komentowania Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe