Deklaracja o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Białoruś z 10 października 1991 r.

umowa10 października 1991 roku, oba państwa zadeklarowały, iż ich wzajemne stosunki będą opierały się m.in. na zasadach równoprawności, szacunku dla suwerenności, nieingerencji w sprawy wewnętrzne, dobrego sąsiedztwa i wzajemnie korzystnej współpracy. Ponadto nie mają w stosunku do siebie żadnych roszczeń terytorialnych oraz nie będą wysuwać takich roszczeń w przyszłości, obecna granica między państwami nie może być nigdy zmieniona. Uznają etniczną, kulturową i językową tożsamość mniejszości narodowych oraz prawo osób należących do nich, do swobodnego wyrażania tej tożsamości bez dyskryminacji, w warunkach pełnej równości wobec prawa. Rzeczpospolita i Republika Białoruś będą rozwijać współpracę kulturalną, a także popierać kontakty obywateli oby dwu państw. W celu zbliżenia tychże narodów, przystąpią do opracowania porozumienia, w dziedzinie wymiany młodzieży. Ponadto będą aktywizować współpracę ekonomiczną oraz dotyczącą ochrony środowiska. Oba państwa zobowiązały się do współpracy na arenie międzynarodowej, a także do wzajemnych konsultacji w zagadnieniach międzynarodowych, będących przedmiotem zainteresowania obu stron.

MW & AK

Możliwość komentowania Deklaracja o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Białoruś z 10 października 1991 r. została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Comments are closed.